Etty Hillesum

Charlotte Salomon

Albert Schweitzer

Dag Hammarskjöld

Muzikale, inspirerende en ontroerende Lezingen

Etty Hillesum, Charlotte Salomon, Albert SchweitzerDag Hammarskjöld,
Mata Hari, Hildegard von Bingen en Camille Claudel

Zij zijn voor mij fascinerende voorbeelden van mensen waar ik in mijn biografische en muzikale lezingen graag over wil zingen, spelen en vertellen. Daarom geef ik als pianiste en kleinkunstenares muzikale lezingen over mensen die op zoek waren naar zichzelf, naar de essentie van het leven, naar spiritualiteit en naar God. 

De levensverhalen laten zien hoe deze levenskunstenaars op een inspirerende manier hun dromen hebben voorgeleefd door hun eigen hart te volgen, angsten hebben overwonnen, persoonlijke idealen hebben nagestreefd, gevochten hebben trouw te blijven aan zichzelf en aan deze idealen, geworsteld hebben met zichzelf en een unieke en rijke gedachtewereld hebben achtergelaten.

De thema’s in deze lezingen zijn actueel en passen nog steeds in onze huidige maatschappij waarin steeds vaker een zoektocht naar persoonlijke groei en bewustzijn, zelfreflectie en ontwikkeling wordt nagestreefd.

In een tijd waarin er steeds meer hoog-sensitieve, omdenkende en creatieve persoonlijkheden zijn, maar waarin er ook sprake is van innerlijke leegte, morele verpaupering en materialistische oppervlakkigheid, bieden deze levensverhalen een onverwoestbare sterke bron van kracht, inspiratie en hoop!