Dag Hammarskjöld

Tijdsduur: in overleg

Prijs: op aanvraag

Maak een afspraak voor een toelichtingsgesprek

 Jacqueline van der Zee zorgt er met haar veelzijdigheid voor dat de lezing op een unieke manier gepresenteerd wordt. Door haar bevlogenheid & enthousiasme en met een muzikale omlijsting van bestaande stukken en eigen werk, biedt ze een afwisselend programma.

Dag Hammarskjöld

Dag Hammarskjöld werd in 1953 benoemd tot Secretaris-Generaal van de Verenigde Naties.

Als leider van deze belangrijke wereldorganisatie stond hij bekend als integer, onbewogen, standvastig, ingetogen, gedistantieerd, volhardend, intelligent en vriendelijk.

In zijn spirituele dagboek ‘Merkstenen’, leren we echter de werkelijke mens achter deze man kennen. Volgens eigen zeggen ‘het enige juiste profiel van hemzelf.’

Dag Hammarskjöld was een diep wijs, gelovig en innerlijk zeer bewogen mens. Een kant die hij vanwege zijn publieke functie verborgen moest houden. Hij was onaflaatbaar bezig met een strenge, pure en disciplinaire introspectie. Zijn rotsvaste en onvoorwaardelijke geloof in God begint gedurende  zijn gehele levensloop en carrière steeds meer vorm te krijgen en is de basis van waaruit hij al zijn handelen en spreken laat plaatsvinden.

In deze muzikale lezing een portret van een inspirerend mens, wiens gedachtengoed en gedichten nog zeer actueel zijn en velen troost, steun en moed kunnen bieden.

Zijn innigste gedachten, processen en persoonlijke ontwikkelingsweg heeft hij toongezet in gedichten en teksten. Deze zijn niet alleen herkenbaar, oorspronkelijk en uniek, maar stralen de liefde en het licht uit van een oneindig groot mens.