Bereiken | Bewegen | Bouwen

Tarieven & Voorwaarden

per maand:

Bij een ½ uur les per week € 80,-
Bij ¾ uur les per week € 121-
Bij 1 uur les per week € 161,-

 

gezinstariefregeling

per maand:

Bij een ½ uur les per week € 77,-
Bij ¾ uur les per week € 115-
Bij 1 uur les per week € 154,-

 

losse lessen:

½ uur € 26,-
¾ uur € 39,-
1 uur € 52,50

 

Indien u graag lessen wilt volgen, maar deze te kostbaar voor u zijn, schroom dan niet om even contact met mij op te nemen. Dan kijken we of er een constructie mogelijk is waarbij het wel haalbaar is om pianolessen te kunnen nemen.

Voorwaarden

  • Een seizoen bestaat uit 37 lessen
  • Betaling geschiedt echter in 12 gelijke maandelijkse termijnen. Vakanties en feestdagen zijn hier al in verrekend
  • Goede Vrijdag, 2e Paasdag, 2e Pinksterdag en Hemelvaartsdag vormen hierop een uitzondering, tenzij ze binnen de geplande vakanties vallen. Deze lessen worden niet ingehaald
  • U bent zelf verantwoordelijk voor de betaling en de eventuele stopzetting van een automatische incasso
  • Het lesgeld dient in dezelfde maand als de gevolgde lessen bijgeschreven te zijn op: NL97 INGB 0008 25 95 70 t.n.v. J.M. van der Zee te Nieuwegein, onder vermelding van de betreffende maand. Bij een automatisch incasso graag de vermelding ‘voor komende maand’, of ‘voor afgelopen maand’ erbij zetten
  • Bij het niet tijdig betalen worden de lessen per direct stop gezet totdat het lesgeld in orde gemaakt is. Deze lessen komen voor rekening van de leerling
  • Indien meerdere leden uit 1 gezin pianolessen volgen, dan geldt er vanaf het tweede gezinslid een speciale gezinstariefregeling. De betreffende leerling(en) dienen dan wel wekelijkse lessen te ontvangen
  • Bij afwezigheid van de leerling wegens ziekte is het volledige lesgeld verschuldigd
  • Bij afwezigheid van de leerling wegens persoonlijke verhindering (N.B. hieronder vallen ook de ‘eigen’ vakantie die buiten de data van geplande vakanties opgenomen worden) is tevens het volledige lesgeld verschuldigd
  • Inhaallessen vinden plaats in overleg, maar worden uitsluitend ingepland indien mijn agenda dit toelaat
  • Bij afwezigheid van de docente volgt restitutie van het lesgeld
  • De opzegtermijn van alle lessen is één kalendermaand. Dit houdt in dat u na schriftelijke of mondelinge opzegging nog het volledige tarief over een volledige maand verschuldigd bent
  • Indien u de lessen na de zomervakantie niet wilt voortzetten dient u in mei op te zeggen. Er vinden geen lessen plaats in de vakanties & feestdagen
  • Sinds 25 mei 2018 is de algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Uw contactgegevens zijn alleen voor mij bestemd.
  • Lees hier meer over de privacyverklaring. 

 

Muziek is de universele taal van de mensheid