Bereiken | Bewegen | Bouwen

Tarieven & Voorwaarden

 

Per les

Per maand

(10 maanden)

Per maand

(12 maanden)

Per half jaar

september – januari februari – juni

Privélessen individueel    

 

 

Half uur € 27,50 € 101, 75 €  84,- € 508,75
Drie kwartier € 41,- € 151,70 € 126,- € 758,50
Een uur € 55,- € 203, 50 € 169,- € 1017,50

Gezinstariefregeling

Privélessen individueel

       
Half uur € 26,25 € 97,- € 80,- € 485,-
Drie kwartier € 39,- € 144,- € 121,- € 721,50

Indien u graag lessen wilt volgen, maar deze te kostbaar voor u zijn, schroom dan niet om even contact met mij op te nemen. Dan kijken we of er een constructie mogelijk is waarbij het wel haalbaar is om pianolessen te kunnen nemen.

Voorwaarden

 • De voorwaarden en regels gelden zowel voor de wekelijkse- als voor de tweewekelijkse lessen
 • Een seizoen bestaat uit 37 lessen

Leerlingen Nieuwegein

 • De leerlingen van mijn praktijk in Nieuwegein stromen zonder opzegging aan het einde van het seizoen automatisch door naar het nieuwe seizoen
 • Leerlingen vanuit mijn praktijk in Nieuwegein kunnen daarom betalen in 12 gelijke termijnen – te weten september tot en met augustus – of per half jaar – te weten september tot en met januari en februari tot en met juni
 • Bij een betaling per half jaar is de láátste maand voordat het half jaar beëindigt de opzegtermijn
 • De opzegtermijn van de wekelijkse- en tweewekelijkse lessen is één kalendermaand. Dit houdt in dat u na schriftelijke of mondelinge opzegging nog het volledige tarief over een volledige maand verschuldigd bent
 • Indien u de lessen na de zomervakantie niet wilt voortzetten dient u in mei op te zeggen

Leerlingen Houtens Muziek Collectief

 • De leerlingen van het Houtens Muziek Collectief worden aan het einde van het seizoen automatisch uitgeschreven. Zij kunnen zich opnieuw inschrijven via het Houtens Muziek Collectief. Hierbij weet u niet zeker bij welke docent u of uw kinderen in het nieuwe seizoen geplaatst zullen worden. U kunt zich ook opnieuw bij mij aanmelden, waardoor de lessen in het volgende seizoen ook weer bij mij worden ingepland
 • Leerlingen vanuit het Houtens Muziek Collectief kunnen daarom betalen in 10 gelijke termijnen – te weten van september tot en met juni – of per half jaar – te weten september tot en met januari en februari tot en met juni 
 • Bij een betaling per half jaar is de láátste maand voordat het half jaar beëindigt de opzegtermijn
 • De opzegtermijn van de wekelijkse en tweewekelijkse lessen is één kalendermaand. Dit houdt in dat u na schriftelijke of mondelinge opzegging nog het volledige tarief over een volledige maand verschuldigd bent

Voor alle leerlingen

 • Er zijn drie manieren om te betalen:
  1. Een maandelijks betaalverzoek via WhatsApp
  2. Het ontvangen van een geschreven nota
  3. Door zelf de betaling per maand of per half jaar te regelen
 • De betalingskeuze vindt plaats in overleg met de docente
 • Er vinden geen lessen plaats in de vakanties en op feestdagen
 • Vakanties en feestdagen zijn al verrekend in de betalingstermijnen
 • Goede Vrijdag, 2e Paasdag, 2e Pinksterdag en Hemelvaartsdag vormen hierop een uitzondering, tenzij ze binnen de geplande vakanties vallen. Deze lessen worden niet ingehaald
 • U bent zelf verantwoordelijk voor de betaling en de eventuele stopzetting van een automatische incasso
 • Het lesgeld dient in dezelfde maand als de gevolgde lessen bijgeschreven te zijn op: NL97 INGB 0008 25 95 70 t.n.v. J.M. van der Zee te Nieuwegein, onder vermelding van de betreffende maand. Bij een automatisch incasso graag de vermelding ‘voor komende maand’, of ‘voor afgelopen maand’ erbij zetten
 • Bij het niet tijdig betalen worden de lessen per direct stop gezet totdat het lesgeld in orde gemaakt is. Deze lessen komen voor rekening van de leerling
 • Indien meerdere leden uit 1 gezin pianolessen volgen, dan geldt er vanaf het tweede gezinslid een speciale gezinstariefregeling. De betreffende leerling(en) dienen dan wel wekelijkse lessen te ontvangen
 • Bij afwezigheid van de leerling wegens ziekte is het volledige lesgeld verschuldigd
 • Bij afwezigheid van de leerling wegens persoonlijke verhindering (N.B. hieronder vallen ook de ‘eigen’ vakantie die buiten de data van geplande vakanties opgenomen worden) is tevens het volledige lesgeld verschuldigd
 • Inhaallessen vinden plaats in overleg, maar worden uitsluitend ingepland indien mijn agenda dit toelaat
 • Bij afwezigheid van de docente, volgt restitutie van het lesgeld
 • Sinds 25 mei 2018 is de algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Uw contactgegevens zijn alleen voor mij bestemd.
 • Lees hier meer over de privacyverklaring

 

Muziek is de universele taal van de mensheid