Privacyverklaring Jacqueline van der Zee

Deze privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens die sinds 25 mei 2018 van toepassing is. Hij is opgesteld in overeenstemming met de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

Ik neem de privacy van persoonsgegevens zeer serieus en ga zorgvuldig om met je persoonlijke gegevens. Ik zal je persoonlijke gegevens nimmer aan derden verkopen en/of verstrekken. Door gebruik te maken van deze site ga je akkoord met mijn privacy- en cookiebeleid. Je gegevens zullen niet gedeeld worden met derden.

Ik verwerk persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt en in overeenstemming met de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

Mijn gegevens zijn:

Jacqueline van der Zee
Berkstraat 9a
3434 CB Nieuwegein
06 1371 0672
Kamer van Koophandel 3025 7462
BTW nummer NL 1950 950 54 B01
IBAN NL97 INGB 0008 25 95 70

Wanneer je je hebt ingeschreven in mijn pianolespraktijk, of anderzijds gebruik maakt van mijn diensten, zal ik vragen je gegevens in te vullen. Ik verwerk alleen de gegevens die je zelf aan mij verstrekt.

De nieuwsbrieven zijn een vast onderdeel van mijn werk als musicus en van mijn pianolespraktijk. Er staan relevante gegevens, mededelingen en data in die van belang zijn voor opdrachtgevers, leerlingen en/of ouders van minderjarige leerlingen.

Door het inschrijfformulier in te vullen en te ondertekenen, ga je akkoord met het ontvangen van de nieuwsbrief. Overige belangstellenden of opdrachtgevers hebben vooraf toestemming gegeven een nieuwsbrief of mail van mij te ontvangen.

Persoonlijke gegevens zijn opgeslagen in mijn telefoon en/of computer.
Deze zijn beveiligd met een wachtwoord en/of persoonlijke code waar niemand anders bij kan.
Natuurlijk houd ik mij aan de wettelijke en fiscale verplichting bepaalde gegevens, zoals facturen gedurende een bepaalde periode  te bewaren. Maar ik bewaar je gegevens niet langer dan noodzakelijk dan voor het doel waarvoor ze ontvangen zijn. Ik respecteer jouw gegevens sowieso vanuit mijn professionele ethiek. Je hebt te allen tijde het recht je gegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Je kunt me hier altijd over aanspreken.