Bereiken | Bewegen | Bouwen

Visie

Mijn visie is, dat het onmogelijk is om er slechts één visie op na te houden.

De diversiteit aan leerlingen binnen mijn praktijk is groot en daarin zie ik voor mij als docente de taak om voor iedere leerling individueel de juiste aanpak en methode te creëren.

Om dit maatwerk te realiseren, streef ik er naar zoveel mogelijk persoonlijke aandacht en begeleiding te geven bij ieder aspect van iemands wens, persoonlijkheid en leef- en werksituatie.

Bereiken Bewegen Bouwen

Steeds meer werk ik tegenwoordig met leerlingen, via de muziek en de lessen, aan hun eigen persoonlijke processen. Door ons open te stellen voor intuïtief pianospelen, ontstaat vaak een onverwacht en inspirerend samenspel. Soms maakt het emoties los, soms geeft het nieuwe inzichten en soms opent het gevoelsblokkades.

Tegenwoordig maken veel jonge mensen gebruik van You Tube tutorials en piano-online-cursussen om zichzelf te leren pianospelen. Het aanbod hierin is groot en veelzijdig. Online piano leren spelen is een prima ondersteunende leermethode en levert soms verbluffende resultaten op.

Maar de meeste pianisten in spé lopen hier vroeg of laat in vast en komen dan toch uit op persoonlijke begeleiding. Ik help je graag verder!

Het ontdekken en leren kennen van de basistheorie, waaronder noten leren lezen, kan je enorm helpen. Door dit direct toe te passen in de stukken (of improvisatie) die je speelt, voorkom je dat het droge en saaie materie wordt en gaat het voor je leven.

Het vergroot de efficiëntie van het instuderen en kost het je minder moeite een repertoire op te bouwen èn bij te houden.

Muziek maken stimuleert bovendien zowel bij kinderen als bij volwassenen de creativiteit, legt nieuwe verbindingen in de hersenstructuur aan en prikkelen onze fantasie en belevingswereld. Het bevordert in grote mate de coördinatie, het concentratievermogen en de fijne motoriek.

Bij al deze positieve aspecten zou ik bijna één ding vergeten te noemen:

Muziek maken is vooral leuk, bevrijdend en ontspannend!