Bereiken | Bewegen | Bouwen

Vakanties & Feestdagen
2023 – 2024

 

Herfstvakantie 16 oktober t/m 20 oktober
Kerstvakantie 18 december t/m 5 januari
Voorjaarsvakantie 19 februari t/m 23 februari
 Goede Vrijdag  29 maart
Tweede Paasdag  1 april
Meivakantie 29 april t/m 10 mei
Hemelvaartsdag 9 mei en aansluitend vrijdag 10 mei
Tweede Pinksterdag 20 mei
Zomervakantie 1 juli t/m 31 augustus

 

Een seizoen bestaat uit 37 lessen.

Betaling geschiedt echter in 12 gelijke maandelijkse termijnen. Vakanties en feestdagen zijn hier al in verrekend

 Goede Vrijdag, Tweede Paasdag, Tweede Pinksterdag en Hemelvaartsdag vormen hierop een uitzondering, tenzij ze binnen de geplande vakanties vallen. Deze lessen worden niet ingehaald

Muziek is de universele taal van de mensheid