In het landschap van de huidige verpaupering in het innerlijk leven van de moderne mens, past de rijkdom van Etty Hillesums (1914-1943) gedachtegoed als nooit tevoren. Wat men ook moge vinden, denken en/of zeggen over deze Joodse schrijfster,  ze roept een reactie op in een tijd die enerzijds dag en nacht verschilt met de onze, maar anderzijds vele treffende gelijkenissen kent.

Leeft ons land nu in betrekkelijke vrede, overal om ons heen zien we nog steeds tekenen van agressie, racisme en onverdraagzaamheid. Haar intensieve en niet aflaatbare zoektocht naar zichzelf  plus haar strenge introspectie, heeft haar uiteindelijk naar een transformerend bewustzijn gebracht en daarmee was ze haar tijd ver vooruit.

Haar allesomvattende beleving van de wereld is een kostbaar en bijzonder talent welke velen van ons nastreven en toch niet bereiken. Etty’s wereldbeeld past in dat van vele spirituele leraren en stromingen. Haar geloof is zo open, persoonlijk en uniek dat zij hiermee bij vele religieuze gemeenschappen aansluiting vindt. Veel  mensen zoeken toch naar een uitingsvorm  van hun persoonlijke beleving op spiritueel gebied. Van daaruit zijn er talrijke religieuze stromingen, kerkgenootschappen, sektes en ordes ontstaan. De vele vormen met hun specifieke en uniek details, opvatting, visie en rituelen vinden dan hun bevestiging in jouw perceptie en kijk op de wereld. Dat de vele originele geschriften en geloofsovertuigingen in essentie een rode draad hebben en een overstijgende grote lijn heeft, wordt dan vaak uit het oog verloren.

In de huidige tijd waarin veel gesproken wordt over de verschuiving van het menselijk bewustzijn naar een hogere dimensie (van 3d naar 5d) zien we veel aspecten van de vijfde dimensie terug bij Etty.

Kenmerken van de vijfde dimensie zijn bijvoorbeeld:

  • Geen oordeel hebben over wat dan ook
  • Alle facetten van het leven accepteren zoals ze zich aan jou openbaren en door je heen laten stromen
  • Ruimte geven aan verschillende waarheden
  • Een grote mate van bewustzijn hebben, waardoor je ego-overstijgend kunt denken en handelen
  • De aspecten van jezelf als drie dimensionaal mens respecteren en doorleven
  • Leven vanuit liefde, vreugde, grootsheid en overvloed

Etty Hillesum oordeelt niet en maakte geen onderscheid tussen Nederlanders of Duitsers. Zij zag slechts de mens in al haar facetten en ging hierin zelfs  nog een stap verder. Ze probeerde de ware kern van iedere mens te ontdekken. Probeerde door het beestachtige en sadistische gedrag heen te prikken en de mens achter de  acties te ontdekken. Tevens zag zij het op den duur als taak de weg tot God in ieder mens vrij te maken, zodat ook deze mens de grootsheid van het leven zou ervaren en ontdekken in plaats zich in energieverslindende kleinigheden te verliezen. Dáár maakte zij zich druk over.

Het feit dat ze bij zoveel mensen tot de verbeelding spreekt komt denk ik mede omdat zij zich tot in het allerlaatste moment als puur menselijk weet te manifesteren en niet als een onbereikbare heilige (hoewel sommige haar later wel dat predicaat hebben opgespeld). Daar komt haar schrijftalent bij, waardoor zij in bijzonder heldere en spitsvondige termen haar gehele proces beschrijft.

Etty Hillesum, een vrouw om te verguizen of om van te houden. Een mens om bij stil te staan. Een ziel die tijdens een gruwelijke periode in de mensheid de rijkdom en grootsheid bleef behouden. Een  schrijfster die ons intens wijze gedachten naliet.