DAGRITUEEL
– Iedere dag schrijf ik een brief aan mezelf. Ik begroet de dag alsof het mijn beste vriend is en vertrouw ‘m mijn diepste gevoelens, wensen, dromen, twijfels en angsten toe. Hij troost en bemoedigt me en houdt me gedurende de hele dag gezelschap in de vorm van een liefdevolle spiegel. De dag erna verscheur ik de brief, geef er een zoen op, bedank hem voor z’n aanwezigheid en begin aan de nieuwe dag. Dat is mijn persoonlijke dagritueel. In zo’n brief staan iedere dag dingen waar ik in mijn leven dankbaar voor ben.

Vrijheid is een van die zaken die er regelmatig in voorkomt. Vrij zijn om te wandelen, om mijn mening te mogen verkondigen, om te kunnen schrijven wat ik wil, om te genieten met mijn dochters, om mijn eigen keuzes te mogen maken. In onze huidige maatschappij wordt slordig omgegaan met vrijheid. Door de overheid en ook door onszelf. Nog steeds zitten veel mensen vast in gedragspatronen, dwanggedachtes, dwanghandelingen en verslavingen.

In mijn liedjesprogramma ‘Onderweg naar wie ik al was’ vertel ik over verslavingen in de meest brede zin van het woord: wat is verslaving eigenlijk, hoe ontstaan verslavingen, mijn eigen ervaring met verslaving en wat er voor nodig is om er vanaf te komen.

VERSLAVING
We associëren verslaving vaak met junkies, uitschot van de maatschappij. Mensen die leven op ’t randje van de criminaliteit. Maar dit stereotypebeeld verhindert ons om te kijken naar wat er werkelijk gebeurt in de wereld van de drugsgebruikers en verslaafden en hoe je drugsgebruik en verslaving kunt voorkomen. Drugsgebruik is al zo oud als de wereld zelf. Met name alcohol is een heel oud gebruik en bovendien de meest gebruikte harddrug ter wereld. 

Drugsgebruik kennen we dus al heel lang, drugsmisbruik kwam pas later om de hoek kijken. Drugsmisbruik ontstond met name in de culturen waarin het gebruik los kwam te staan van de rituelen waarbinnen drugs gebruikt werden. Het is interessant om te kijken wat voor rol met name alcohol in de geschiedenis van de drugs heeft gespeeld.

VROEGER
In de Indische bloeitijd, 7000-5000 jaar vóór Christus en ook nog in de Griekse en Romeinse tijd, leefde de mens met zijn bewustzijn in directe verbinding met de sfeer van de goden. Die verbinding was in die tijd voor de mens net zo’n realiteit als die wij nu beleven met onze aardse omgeving.

Het was in de lijn van de ontwikkeling van de mens de bedoeling dat de verbinding met de geestelijke wereld opgeheven zou worden. De mens kon anders geen zelfstandig individu worden, dat in vrijheid en verantwoordelijkheid zijn eigen keuzes kon maken. En juist in dit proces speelde alcohol een rol, omdat het gebruik van alcohol de lagere natuur van de mens wekt en hem daarmee minder kosmisch, dus meer aards maakt.

In de Dionysus-cultuur (Dionysus is de God van de wijn) probeerde men de gevaren van eenzaamheid en ontreddering die deze verschuiving met zich meebracht, op te vangen door de mensen in het gezamenlijk drinken van wijn (véél wijn) een nieuw gemeenschapsgevoel te laten ervaren. De kater werd hierbij gezien als belangrijk hulpmiddel. Door de pijn en misselijkheid  werd de mens zich sterker bewust van zijn eigen fysieke lichaam, van zijn eigen stukje aarde. Echter op den duur raakten de oorspronkelijke bedoelingen steeds meer en meer op de achtergrond, en vooral in de Romeinse Bacchus-cultus dreigde het massale gebruik van alcohol helemaal uit de hand te lopen (Bacchus is het Romeinse equivalent van Dionysus).

NU
In onze tijd staan we juist voor de omgekeerde uitdaging, namelijk dat mensen opnieuw een verbinding kunnen aangaan met de geestelijke wereld, maar nu op eigen kracht. Niet vanuit een kerkelijk dogma, maar vanuit vrije wil en eigen ervaringen. Het lijkt erop dat veel mensen hier niet mee om kunnen gaan en dat die vrije wil te angstaanjagend en spannend is. Ze raken van zichzelf verwijderd, vereenzamen en zoeken hun toevlucht in amusement en de leegte van de massale consumptie.

De farmaceutische industrie springt hier dankbaar op in en we zijn massaal verslaafd gemaakt aan het idee dat we medicijnen en middelen nodig hebben om ons goed te voelen en daardoor weloverwogen en eigen keuzes kunnen maken. In deze cultuur van maakbaarheid is er een obsessie ontstaan voor ons psychisch welzijn. En als het niet lukt om dat uit jezelf te halen, dan hebben we medicijnen, drugs en externe middelen die ons daarbij kunnen helpen.

Wist je dat er 1.200.000 probleemdrinkers in Nederland zijn? En wist je dat het aantal ouderen met een alcoholprobleem het aantal probleemdrinkers onder jongeren gaat overstijgen? En wist je dat alcohol maatschappelijk de meest geaccepteerde drug van alle tijden zijn?

VRIJHEID
We hebben gezien wat er kan gebeuren met een maatschappij wanneer de uiterlijke context wegvalt. Er zijn twee kampen geboren die lijnrecht tegenover elkaar kwamen te staan. Het ene kamp vol angst, verwijt en hopeloos ontredderd door de leegte in hun leven. Het andere kamp vol vertrouwen, licht en moed om alles wat zich nu openbaart te dragen en te begeleiden. De laatste groep mensen behielden hun vreugde, hun menselijkheid en het vertrouwen in het grote geheel. Deze groep noem ik de lichtwerkers en de wegbereiders. Een dappere taak die velen van ons zien als hun missie op aarde.

Jezelf bevrijden van iedere verslaving, is jezelf vrij voelen om te leven zoals jij dat wilt. Om vanuit volledige authenticiteit jouw leven in te zetten voor jouw eigen welzijn.  En datgene wat je jezelf geeft, geef je ook aan de wereld. Want alles is energie, en alles en iedereen is met elkaar verbonden. Geen overheid, geen regel en geen situatie kan jou dan nog beperken in jouw welzijn en grootsheid.

 Vrijheid van binnenuit.
Dat is pas iets waar we dankbaar voor kunnen zijn!