Kinderen en muziek

Muziek en kinderen zijn van oudsher een ideale combinatie.
Een kind staat in directe verbinding met het leven en met zichzelf, heeft geen dubbele bodems en bezit vaak nog een royale lading creativiteit en fantasie.
Eigenschappen die met het verstrijken van de jaren afnemen of zelfs verdwijnen.
Muziek heeft ook geen dubbele bodems en maakt een directe verbinding met je kern. De bron van waaruit muziek beleefd en gemaakt wordt is een oprechte, zuivere bron.
Muziek kan dus aan zeer jonge kinderen reeds worden aangeboden. Overigens is voor het jonge kind muziek onlosmakelijk verbonden met beweging.

Anders wordt het, wanneer een kind zich wil bekwamen in het leren spelen van een instrument.
Dan komen andere vaardigheden om de hoek kijken zoals: doorzettingsvermogen en geduld.
Los van het feit of iemand veel of weinig talent heeft, zijn dit de twee belangrijkste factoren die maken of iemand erin slaagt een stevige basis op een instrument te verkrijgen of niet.

Als je begint met pianospelen is alles nieuw en spannend en wordt er driftig en enthousiast geoefend. Na een half jaar is het nieuwtje eraf en worden er steeds meer oorzaken gezocht en gevonden om niet te hoeven oefenen. De lessen zijn heel leuk, maar ja dat oefenen, hè!
Helaas is oefenen de enige manier om je te verbeteren. Dat is op school zo, met sporten en dus ook met de muziekles.

Praktisch:
Noten lezen is enorm handig als je wilt leren pianospelen. Er zijn uitzonderingen van talenten die het ook zonder heel goed kunnen, maar dat geldt niet voor de meeste van ons. Noten lezen en tellen zijn de grote struikelblokken in de ontwikkeling. Basis dus.
Als je dit niet beheerst blijft het kwakkelen en moeizaam, zodat het plezier in spelen op de lange termijn terugloopt. Over het algemeen kun je aan een periode van minimaal 5 jaar denken voordat je de basis enigszins onder de knie hebt. Sterk afhankelijk van de mate van aanleg en de frequentie van oefenen.

Het is opvallend hoeveel sneller kinderen zich ontwikkelen wanneer een van de ouders erbij zit om te helpen met studeren.
Je hoeft echt niet zelf noten te kunnen lezen om je kind zinvol te begeleiden. En hoewel wat dit betreft kinderen niet altijd makkelijk dingen aannemen van de eigen ouders (vreemde ogen dwingen) kun je ze er toch aan laten wennen erbij te zitten en ze te begeleiden. Al is het maar een paar keer per week.

Tips voor ouders:
• Controleer het huiswerk
• Bij haperingen en pauzes net zolang opnieuw laten spelen tot de hapering weg is
• Ik maak vaak uitgebreid aantekeningen in het schrift. Lees ze eens door en luister of deze worden uitgevoerd
• Zorg dat er regelmatig geoefend wordt en het oefenen in een vast weekritme wordt meegenomen
• Help ze met het leren noten lezen. De noten weten ze zelf wel, het moet alleen veel vaker geoefend worden

Een ander aspect waar ouders een belangrijke rol in spelen is in de bewaking van de speelruimte van je kind. Dit bedoel ik zowel letterlijk als figuurlijk.
Kinderen worden op de lagere school reeds geconfronteerd met hoge eisen die gesteld worden op het cognitieve gebied. Ze 'moeten' bovendien al veel tegenwoordig en er wordt een grote aanspraak gemaakt op intellectuele vermogens. Dit kan leiden tot eenzijdige overbelasting.
Dit 'moeten' zet zich in hoog tempo door op de middelbare school en laat de kinderen weinig ruimte over voor ontspanning of zelfs gewoon eens 'nietsdoen'.

Daar komt bij dat het aanbod vanuit de maatschappij in relaftief korte tijd zo uit z'n voegen gegroeid is, dat een kind te veel keuzes moet maken. De vervangbaarheidsfactor is daardoor groter geworden.
Het is zelfs voor ons als volwassenen al moeilijk onze prioriteiten en evenwicht te bewaren, laat staan voor deze jonge kinderen.
Ouderwetse discipline is daarom lastiger te verwerkelijken dan vroeger en doorzettingsvermogen is iets wat niet vanzelfsprekend meer is.

“Muziek maken is leuk en heeft een belangrijke invloed op kinderen.
Het IQ wordt verhoogd, en het analytisch denken en abstractievermogen worden verbeterd.
Uit hersenonderzoek is gebleken dat bij musicerende kinderen de linker hersenhelft (gevoelstoestand) en de rechter hersenhelft (spraak en intellect)
sterker met elkaar verbonden zijn dan bij niet-musicerende kinderen. Deze resultaten ontstaan, doordat musiceren een positieve en stimulerende werking heeft op de neuronale verbindingen. Zij vormen uiteindelijk de intelligentie.”
www.muziekmaaktslim.nl
“Muziek maakt slim” door Prof. Dr. Hans Günther Bastian
Wat sport is voor het lichaam is muziekbeoefening voor de geest!

Dit pleidooi spreekt voor zich en de meeste ouders zullen zich hierin kunnen vinden.
Het uitvoeren in de praktijk blijkt echter vaak lastiger.

Ik wens iedereen hierbij veel inspiratie, creativiteit en een lange adem!

Jacqueline van der Zee