Tarieven

 

Maandelijkse tarieven en regels voor de wekelijkse lessen per 1 januari 2017:

Per Maand
½ uur les per week €69,-
3/4 uur les per week €104,-
1 uur les per week €138,75,-
De nota wordt aan het begin van iedere maand verstrekt en dient binnen diezelfde maand te worden bijgeschreven op mijn ING-rekening NL97 INGB 0008 25 95 70 t.n.v. J.M. van der Zee te Vianen onder vermelding van de betreffende maand. Per maand achterstand zal er €5,- bij de volgende nota worden doorberekend. N.B. : De maandelijkse betalingen met betrekking tot de wekelijkse lessen zijn als gelijk bedrag verdeeld en verspreid over het gehele jaar. Dus ook in de maanden december, juli en augustus ontvangt u een nota. De vakantie's en feestdagen zijn hier al in verrekend.

Gezinstariefregeling:

Per Maand
½ uur les per week €64,-
¾ uur les per week €97,-
1 uur les per week €129,-
Indien meerdere leden uit 1 gezin pianolessen volgen, dan geldt er vanaf het tweede gezinslid een speciale gezinstariefregeling. De betreffende leerling(en) dienen dan wel wekelijkse lessen te ontvangen.
Bij afwezigheid van de leerling wegens ziekte is het volledige lesgeld verschuldigd.
Bij afwezigheid van de leerling wegens persoonlijke verhindering (N.B. hieronder vallen ook de 'eigen' vakanties, welke buiten de data van geplande vakanties opgenomen worden) is tevens het volledige lesgeld verschuldigd. Inhaallessen vinden plaats in overleg en worden uitsluitend gepland indien het rooster dit toelaat.
Indien u in zijn geheel geen prijs meer stelt op voortzetting van de lessen, geldt er een opzegtermijn van één kalendermaand. Dit houdt in dat u na schriftelijke of mondelinge opzegging nog het volledige tarief over een volledige maand verschuldigd bent. Het maakt dus niet uit of u op de eerste of de laatste dag van de maand opzegt.
Indien u de lessen na de zomervakantie (standaard juli en augustus) niet wilt voortzetten dient u in mei op te zeggen.

Twee-wekelijkse tarieven en regels:

Het kan zijn dat het voor u, vanwege uiteenlopende redenen, niet mogelijk is om wekelijks pianoles te ontvangen.
Mocht dit zo zijn dan kunt u gebruik maken van de mogelijkheid om eenmaal per twee weken pianoles te ontvangen; wel adviseer ik dan om minimaal drie kwartier les te nemen.

U bent het lesgeld verschuldigd ongeacht ziekte of afwezigheid door persoonlijke verhindering. Dit houdt mede in de 'eigen' vakanties die buiten de schoolvakanties vallen die ik binnen de praktijk hanteer.
Inhaallessen vinden plaats in overleg en worden uitsluitend gepland indien het rooster dit toelaat.
Indien u in zijn geheel geen prijs meer stelt op voortzetting van de lessen, geldt er een opzegtermijn van twee lessen. Dit betekent dat u na schriftelijke of mondelinge opzegging nog lesgeld verschuldigd bent over deze twee lessen.

Twee-wekelijkse tarieven:
½ uur € 22,50,-
¾ uur € 33,75
1 uur € 45,-